Guaranteed your policy’s effect since the beginning

AN TÂM ĐẢM BẢO DUY TRÌ HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM ĐÃ THAM GIA

Bạn đã có quyết định đúng đắn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ để gửi gắm nhiều dự định tốt đẹp trong tương lai, bảo vệ an toàn tài chính cho bản thân và những người thân yêu.
Vậy làm sao để có thể nuôi dưỡng ước mơ đó đến cùng?
Nếu chẳng may gặp phải rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, khách hàng sẽ được miễn tất cả số phí bảo hiểm phải đóng trong tương lai của hợp đồng bảo hiểm cho đến khi kết thúc thời hạn 01 năm kể từ ngày Bảo hiểm bổ trợ này hết hạn.

TẢI XUỐNG TÀI LIỆU GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Trò chuyện với Generali để hiểu thêm về sản phẩm: Hotline: (84) 86288 7999