Quan hệ cộng đồng
Lịch sự kiện
 
 

Phát triển cộng đồng

Hơn 175 năm qua, Tập đoàn Generali đã và đang luôn quan tâm đến việc xây dựng và duy trì mối quan hệ hài hòa với cộng đồng địa phương. Tập đoàn xem việc này là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của mình.

Từ trước đến nay, sự mở rộng hoạt động và những thành quả Tập đoàn đạt được đều tương ứng với sự phát triển của nền kinh tế tại các quốc gia nơi Generali có mặt và nhờ vào việc nâng cao năng lực của nguồn nhân lực tại địa phương. Tại những nơi hoạt động đã đi vào ổn định, Tập đoàn Generali luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hợp tác với chính quyền và các tổ chức xã hội nổ lực trợ giúp kịp thời cho những người dân trong cơn khốn khó.
 
Tập đoàn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc góp phần cải thiện cộng đồng nơi mình đang hoạt động. Trên tinh thần đó, Tập đoàn đã tài trợ hoặc thông qua nhiều hình thức khác, cùng với các đối tác đáng tin cậy, hỗ trợ thực hiện nhiều sáng kiến hỗ trợ xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển thể thao, trong đó các sáng kiến liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên, những đại diện cho tương lai của xã hội, được ưu tiên hàng đầu. Việc quan tâm thường xuyên đến những thay đổi trong xã hội của Tập đoàn được thể hiện qua sự gia tăng của các dự án chăm sóc người cao tuổi.

Các công ty thành viên của Tập đoàn được quyền tự đưa ra những quyết định hoạt động trong một khuôn khổ chung. Một số công ty quyết định tập trung nguồn lực hỗ trợ cộng đồng cho một hoặc nhiều sáng kiến có tầm ảnh hưởng lớn, hoặc các vấn đề cụ thể, trong khi các công ty khác phân bổ nguồn tài trợ cho nhiều dự án khác nhau. Trong một số trường hợp, nhân viên công ty được tham gia lựa chọn tổ chức sẽ nhận được nguồn tài trợ từ công ty của họ.
Thông cáo báo chí
Liên kết nhanh
The group worldwide