Sản phẩm
Lịch sự kiện
 
 

Sản phẩm

Generali Việt Nam cam kết phát triển danh mục sản phẩm tiên tiến và đa dạng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm và quản lý tài chính thường xuyên thay đổi của các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là bảo hiểm cho khách hàng, bảo vệ thu nhập và tối ưu hóa khoản tiền tiết kiệm của họ, chủ yếu thông qua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dành cho cá nhân và nhóm khách hàng.

Generali Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với hệ thống Generali Employee Benefits (GEB) –thành viên của Tập đoàn Generali chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đa dạng bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và chương trình hưu trí cho nhân sự của các tập đoàn đa quốc gia. Với việc cung cấp các quyền lợi nhân sự toàn cầu, kết hợp kinh nghiệm quản lý và chia sẻ rủi ro, hệ thống GEB có thể giúp tạo ra những khoản tiết kiệm đáng kể. Ngày nay, GEB là một trong những hệ thống chuyên cung cấp các quyền lợi nhân sự lớn nhất trên thế giới.

Thông cáo báo chí
Liên kết nhanh
The group worldwide