Trụ sở chính của Generali Việt Nam tại Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, TP. Hồ Chí Minh