Trụ sở chính của Tập đoàn Generali tại Trieste, Ý (hinh)