Truyền thông
 
 
Lịch sự kiện
 
 

Liên hệ với chúng tôi

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
Tầng 17, A&B Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 6288 6888
Fax: (84-8) 6291 6308
 
Phan Huy Hoan – Trưởng phòng Quan hệ Báo chí
Điện thoại di động: +84 913 086 748
   

 
Thông cáo báo chí
Liên kết nhanh
The group worldwide