Cơ hội nghề nghiệp
Lịch sự kiện
 
 

Huấn luyện & Phát triển

Tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam, mọi nhân viên đều được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo phù hợp với vị trí công tác và định hướng phát triển nghề nghiệp của mình.

1. Chương trình Liên kết Chiến lược:
Chương trình này được phát triển bởi Viện Sáng Tạo của tập đoàn Generali nhằm mục tiêu tăng khả năng am hiểu về lĩnh vực bảo hiểm, giá trị và sự điều hành của Tập đoàn, mở rộng chân trời mới và tầm nhìn mới của nhà các nhà quản lý trong tập đoàn để phát triển được kỹ năng nhìn xa, trí tuệ tổng hợp, các giải pháp và những ý tưởng mới, và một tư duy của tập đoàn cũng như tạo điều kiện cho việc kết nối hiệu quả, giao lưu kiến thức ở trình độ cao trong việc hỗ trợ những phản hồi nhanh của tổ chức.

2. Chương trình Phát triển Kỹ năng Chuyên môn:
Chương trình này nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn như:

  • Chương trình học về Bảo hiểm Nhân Thọ (LOMA)
  • Các chương trình về Tài chính, Kế toán, Định phí bảo hiểm, Nhân sự, Công nghệ thông tin, Kiểm toán nội bộ, Pháp lý, Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp…
  • Các chứng nhận về những tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của công việc…
3. Chương trình Phát triển Kỹ năng Cơ Bản:
Chương trình này bao gồm các hình thức huấn luyện trong lớp và ngoài lớp nhằm trang bị và làm giàu cho nhân viên những kỹ năng mềm và hành vi cần thiết để làm việc hiệu quả trong môi trường Generali Việt Nam-một môi trường làm việc quốc tế.

4. Chương Trình Phát Triển Kỹ năng Quản lý:
Chương trình này được thiết kế để phát triển các nhà quản lý, nhà lãnh đạo cho Generali Việt Nam dựa trên khuôn khổ các kỹ năng lãnh đạo của tập đoàn Generali và kỹ năng chuyên môn về Nhân sự.

Thông cáo báo chí
Liên kết nhanh
The group worldwide