Giới thiệu
Lịch sự kiện
 
 

Bộ quy tắc đạo đức

Quy tắc đạo đức của Tập đoàn Generali được Hội đồng Quản trị Công ty Assicurazioni Generali S.p.A thông qua vào ngày 14/12/2012 và sẽ thay thế cho Bản Quy tắc đạo đức của Tập đoàn Generali trước đây.

Quy tắc đạo đức này được áp dụng cho tất cả các nhân viên của Tập đoàn Generali, bao gồm cả thành viên của Ban quản lý và Ban kiểm soát. Ngoài ra, các đối tác (nhà tư vấn, nhà cung cấp, các đại lý…) hoạt động trên danh nghĩa của Tập đoàn cũng được yêu cầu tuân thủ những quy định được nêu rõ trong Bản quy tắc này.

Quy tắc đạo đức nêu ra những tiêu chuẩn tối thiểu về cách ứng xử cần được tuân thủ và cung cấp các quy định cụ thể liên quan đến những vấn đề như: khuyến khích sự đa dạng và đoàn kết, bảo vệ tài sản và bảo mật dữ liệu kinh doanh, mâu thuẫn lợi ích, chống hối lộ và tham nhũng, tiết lộ thông tin tài chính và giao dịch nội gián, rửa tiền, các biện pháp chống tài trợ khủng bố quốc tế.

Báo cáo về các mối lo ngại và các ứng xử sai trái

Các hành động hoặc các ứng xử được xem là không phù hợp và không nhất quán với luật pháp, Quy tắc đạo đức hoặc các quy định của Tập đoàn hay những chính sách nội bộ khác… (như phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa, bạo lực, tham nhũng và hối lộ…) có thể được báo cáo qua các kênh báo cáo của địa phương hoặc tập đoàn. Các anh/chị được khuyến khích báo cáo qua kênh địa phương trước để nhận được phản hồi nhanh chóng hơn. 

Báo cáo có thể được gửi đến:

-   Kênh báo cáo địa phương

  • qua email: anh.nguyen@generali-life.com.vn
  • qua bưu điện: Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng Bộ phận Pháp Lý & Tuân Thủ, tầng 17, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

-   Kênh báo cáo của tập đoàn

  • qua email: concerns.co@generali.com
  • qua bưu điện: Group Compliance – Business Integrity – Piazza Cordusio 2, 20123 Milano, Italy

Những cáo buộc hoặc lo ngại liên quan đến các vấn đề tài chính, kiểm toán và kế toán, ngân hàng, chống hối lộ cũng có thể được báo cáo qua đường dây hỗ trợ tuân thủ Tập đoàn được cung cấp bởi công ty dịch vụ tuân thủ Europe GCS (một nhà cung cấp bên thứ ba, chi nhánh của Navex Global):

Các báo cáo phải được mô tả cặn kẽ và chi tiết hoàn cảnh xảy ra vi phạm. Những tố cáo nếu không có những đầy đủ thông tin chi tiết thì có thể không được xem xét.

Mặc dù việc tố cáo không nêu rõ họ tên cũng được chấp nhận, tuy nhiên, Tập đoàn tin rằng việc điều tra sẽ trở nên hiệu quả hơn nếu người tố cáo nêu rõ họ tên, đó là lý do vì sao Tập đoàn khuyến khích những người tố cáo nêu rõ họ tên khi gửi đơn tố cáo. Các đơn tố cáo cũng như các thông tin của người tố cáo và các cá nhân có liên quan sẽ được giữ kín và xử lý một cách cẩn trọng nhất tuân thủ theo các quy tắc bảo mật cá nhân đang được áp dụng.

Tập đoàn nghiêm cấm các hành động trả thù bất cứ cá nhân nào đã có thiện chí báo cáo vi phạm, bất kể những báo cáo này liên quan đến những đối tượng nào.

Xin lưu ý rằng các kênh thông tin này không được sử dụng để báo cáo các vấn đề của khách hàng liên quan đến sản phẩm hay các dịch vụ do các công ty thành viên của Tập đoàn cung cấp, vì họ sẽ được đối thoại thông qua các kênh khác phù hợp và cụ thể dựa theo các quy định đã thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với luật pháp địa phương.Download area
Code of Conduct   [ 828Kb ]
Data Protection Notice   [ 28Kb ]
Thông cáo báo chí
Liên kết nhanh
The group worldwide