Để tìm hiểu về cơ hội làm việc trong môi trường văn hóa F.B.I độc đáo,  vui lòng liên hệ chúng tôi tại:

Điện thoại: 08 6288 6888 – số nội bộ: 5101 – Bộ phận Nhân sự

Email:  jobapplication@generali-life.com.vn