Văn hóa của Generali Việt Nam là “F.B.I – Fast, Bold, Innovative” – một nét văn hóa độc đáo, khác biệt để đưa Generali Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển cao.
Generali Việt Nam luôn chú trọng xây dựng và duy trì:

  • Một đội ngũ NHANH CHÓNG, tinh anh và chuẩn xác
  • Một đội ngũ TÁO BẠO, luôn xông pha, không ngại khó khăn, thách thức mọi giới hạn
  • Một đội ngũ SÁNG TẠO, không bao giờ bằng lòng với những gì sẵn có, luôn tìm tòi cái lạ, áp dụng cái mới và tôn vinh cái hay.