Generali Việt Nam tiếp sức yêu thương nha trang 2019

Chiều ngày 10/01/2019, gần 500 nhân viên của Generali Việt Nam đến từ tất cả các văn phòng trên toàn quốc đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện mang tên “Tiếp sức Yêu thương” tại thành phố Nha Trang.

Các nhân viên của Generali đã đến thăm và tặng trên 1.000 phần quà và tiền mặt cho hàng trăm người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Phục hồi Chức năng – Giáo dục Trẻ em Khuyết tật Khánh Hòa và Làng Trẻ em SOS Nha Trang.

“Tiếp sức Yêu thương” là chương trình thiện nguyện hàng năm của Generali Việt Nam, được thực hiện nhằm chia sẻ khó khăn với những mảnh đời kém may mắn, thể hiện văn hóa “sống vì cộng đồng” của công ty.

Đặc biệt, toàn bộ chi phí dành cho các hoạt động thiện nguyện này đến từ phong trào rèn luyện sức khỏe mang tên “Gen Tiếp sức” của Generali: theo đó, với mỗi km nhân viên đi hoặc chạy bộ, công ty sẽ đóng góp một số tiền nhất định vào quỹ thiện nguyện “Tiếp sức Yêu thương”. Sáng kiến này đã thu hút rất nhiều nhân viên Generali tham gia vì vừa có lợi cho sức khỏe, vừa giúp ích cho cộng đồng.

Generali tin rằng những đóng góp của tất cả các anh chị em nhân viên sẽ góp phần mang lại một mùa xuân ấm ám hơn, ngọt ngào hơn cho hàng trăm người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hòa.


In the afternoon of January 10, 2019, nearly 500 Generali Vietnam’s employees from all offices across the country actively participated in the CSR program named “Supporting Love” in Nha Trang city.

The employees visited underprivileged elderly and children at Khanh Hoa Center of Social Assistance, Khanh Hoa General Hospital, Khanh Hoa Center of Rehabilitation – Education for Disabled Children, SOS Children Village Nha Trang and donated over 1,000 portions of gifts and cash to these organizations.

“Supporting Love” is an annual CSR program of Generali Vietnam, implemented to assist unfortunate people. The program truly reflects the company’s value of “live the community”.

Especially, all the fund needed to run these CSR activities comes from a “healthy living movement” named “Gen Support”: with every kilometer that its employees walk or jog, the company contributes a fixed amount of money to the CSR fund “Supporting Love”. This initiative has attracted many employees because it benefits both their health and the communities.
Generali believes that our employees’ contributions will bring a warmer and sweeter spring to hundreds of disadvantaged elderly and children in Khanh Hoa

.Generali Việt Nam tiếp sức yêu thương nha trang 2019

Generali Việt Nam tiếp sức yêu thương nha trang 2019

Generali Việt Nam tiếp sức yêu thương nha trang 2019

Generali Việt Nam tiếp sức yêu thương nha trang 2019

Generali Việt Nam tiếp sức yêu thương nha trang 2019

Generali Việt Nam tiếp sức yêu thương nha trang 2019

Generali Việt Nam tiếp sức yêu thương nha trang 2019