Lễ Phát động Kinh doanh 2013 của Generali Việt Nam (GVL) đã được tổ chức trọng thể tại Khách sạn Grand Saigon vào ngày 05/01/2013 với hơn 150 người tham dự bao gồm tư vấn bảo hiểm, trưởng nhóm kinh doanh, ứng viên đại lý, Ban lãnh đạo và nhân viên GVL.

Buổi lễ tập trung vào các hoạt động mang tính chiến lược trong năm 2013 như sau:

  • Công bố chủ đề hoạt động cho năm 2013 “GVL cất cánh – 2013”
  • Giới thiệu các chương trình hoạt động cho đội ngũ tư vấn bảo hiểm trong năm 2013 bao gồm GVL Star Club và GVL Legend Club
  • Quảng bá cho điểm đến của chương trình thi đua năm 2013 là Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu

Với tinh thần nỗ lực cống hiến thể hiện trong buổi lễ, tập thể đại lý và nhân viên GVL đã sẵn sàng bước vào năm 2013 với tinh thần cống hiến, đoàn kết và quyết tâm đạt kết quả kinh doanh cao hơn.
Ban giám đốc GVL đang giới thiệu chủ đề hoạt động của năm 2013 “GVL cất cánh – 2013”
Đại diện bộ phận Phát triển Kinh doanh giới thiệu điểm đến của chương trình thi đua
năm 2013: Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu
Ban giám đốc, tư vấn bảo hiểm và nhân viên GVL thể hiện quyết tâm hoạt động trong
năm 2013