Generali Việt Nam đã tổ chức buổi Hội thảo Nhân sự đầu tiên với chủ đề “Tối ưu hóa chương trình gìn giữ nhân tài với Generali Việt Nam”  vào ngày 11/10/2012 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn. Đây là hội thảo chuyên đề nhân sự được Generali Việt Nam tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2012 nhằm tạo ra một diễn đàn cho các chuyên gia nhân sự, các giám đốc nhân sự và các khách hàng của Generali Việt Nam chia sẻ và cập nhật các thông tin mới nhất trong lĩnh vực nhân sự.

Buổi hội thảo bắt đầu với phần trình bày của ông Ainsley Oliveiro, Giám đốc Bảo hiểm Phúc lợi Nhân viên Quốc tế, Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Generali Employee Benefits (GEB). Tiếp theo là phần trình bày của các chuyên gia Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC) về chủ đề gìn giữ nhân tài, thuế liên quan đến phúc lợi nhân viên, và cập nhật về luật lao động. Buổi hội thảo còn bao gồm diễn đàn thảo luận về các vấn đề nhân sự quan trọng như tuyển dụng, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, gìn giữ và phát triển nhân tài với sự tham gia của các diễn giả chuyên nghiệp đến từ PwC, Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam, đại diện của các tập đoàn đa quốc gia cũng như các công ty trong nước.

Tại Việt Nam, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp đã và đang tăng cường việc gìn giữ nhân tài để nâng cao hiệu quả công việc thông qua sự quan tâm chăm sóc đội ngũ nhân viên bằng các chương trình bảo hiểm. Bảo hiểm phúc lợi nhân viên thật sự là giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho chương trình phúc lợi của một công ty do kết hợp lợi ích từ việc tối ưu hóa chi phí và quản lý rủi ro. Thực vậy, ngoài lương cơ bản, người lao động quan tâm hàng đầu đến việc bảo vệ an toàn tài chính cho bản thân và gia đình, chiến lược nhân sự tận dụng được những ưu điểm của chương trình phúc lợi nhân viên sẽ gia tăng hiệu quả thu hút, phát triển và gìn giữ nhân tài.

Generali Việt Nam đã bắt đầu triển khai hoạt động bảo hiểm nhóm dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam vào tháng 10/2011 với một danh mục sản phẩm sáng tạo và dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Sau một năm hoạt động, Generali Việt Nam đã được  các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước tin tưởng và giao phó trách nhiệm bảo hiểm cho hơn 5.000 thành viên và những người phụ thuộc.