Vào ngày 10/03/2012, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Cơ hội Nghề nghiệp đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của Ban Giám Đốc, các Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh, các Trưởng nhóm và hơn 40 ứng viên. Mục đích của Hội thảo là giới thiệu về Công ty Generali Việt Nam, mô hình hoạt động đại lý nhằm thu hút những đại lý tiềm năng cho lực lượng tư vấn bảo hiểm.

Ông Simon Lam, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam đã tham dự Hội thảo và phát biểu về tổng quan lĩnh vực bảo hiểm và nhấn mạnh triết lý hoạt động hỗ trợ và phát triển đại lý của Generali Việt Nam.

Với  nhiều thông tin hữu ích được trình bày bởi  các diễn giả thuộc Bộ phận Phát triển Kinh doanh, buổi hội thảo đã nhận được sự quan tâm từ tất cả các ứng viên. Hội thảo được tiếp nối với phần hỏi đáp về vai trò, nhiệm vụ của tư vấn bảo hiểm Generali Việt Nam, những ưu điểm của sản phẩm và mô hình hỗ trợ kinh doanh đặc thù của Generali Việt Nam. Hầu hết các ứng viên đều quan tâm đến cơ hội gia nhập đội ngũ đại lý của Công ty.

Khoá huấn luyện “Khởi nghiệp kinh doanh cùng Generali” lần thứ hai sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 3 cho các đại lý đồng ý hợp tác với Generali Việt Nam sau buổi Hội thảo. Dự kiến sẽ có hơn 30 người tham dự.

Khoá huấn luyện “Khởi nghiệp kinh doanh cùng Generali” lần thứ nhất  đã được thực hiện vào ngày 20/02/2012 tại Văn phòng Tư vấn Bảo hiểm của Generali Việt Nam nhằm huấn luyện cho các cán bộ quản lý đại lý mới được tuyển dụng về các kỹ năng tuyển dụng và quản lý nhóm.