Hệ thống Generali Employee Benefits (GEB) vừa giới thiệu website mới tại địa chỉ www.geb.com. Website này đã được nâng cấp theo hướng thuận tiện cho hoạt động kinh doanh và chú trọng nhu cầu của khách hàng nhằm mang lại cho người xem thông tin toàn diện về hoạt động của hệ thống GEB trên toàn thế giới đồng thời có thể dễ dàng giao lưu, kết nối với đồng nghiệp thông qua việc truy cập và chia sẻ thông tin.

GEB-website