Vào lúc 9:00 sáng hôm nay, ngày 9/9/2014, Generali Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác kinh doanh bảo hiểm với TC Advisors – Công ty có nền tảng mạnh mẽ trong lĩnh vực phát triển mạng lưới tư vấn bảo hiểm và quản lý tài chính.

Thỏa thuận hợp tác này đánh dấu thêm một bước phát triển mới trong chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối của Generali Việt Nam. Chiến lược đúng đắn này đã mang lại những kết quả kinh doanh ấn tượng cho Generali Việt Nam trong thời gian qua và đưa công ty lên một tầm cao mới trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Cùng với sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác, bộ phận chuyên môn của hai công ty cũng đã phối hợp chặt chẽ và hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết để phát triển đội ngũ tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ tốt nhất nhu cầu bảo hiểm của khách hàng.
Picture1-(1)
Tổng Giám đốc của hai công ty đang ký kết Thỏa thuận hợp tác