Lễ Ký kết Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh Bảo hiểm giữa Generali Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã diễn ra sáng ngày 30/12/2014 tại Hội Sở của SCB tại Tp. Hồ Chí Minh.

SCB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh và mạng lưới chi nhánh phát triển rộng khắp cả nước. Việc hợp tác với SCB sẽ mang lại cơ hội lớn để hai bên đối tác khai thác và đáp ứng nhu cầu bảo hiểm từ nguồn khách hàng đông đảo của SCB.

Lễ ký kết giữa Generali Việt Nam và SCB đánh dấu một sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của Generali Việt Nam và khẳng định tầm quan trọng của Kênh Kinh doanh Bảo hiểm qua Ngân hàng (Bancassurance) trong chiến lược kinh doanh của Công ty.
Picture3-2