Sáng ngày 17/07/2015 tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi, Generali Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (“BAC A BANK”) đã ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng.

Việc ký kết thỏa thuận giữa Generali Việt Nam và BAC A BANK, một trong những ngân hàng thương mại đang phát triển mạnh tại Việt Nam, sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc có lợi cho hai bên, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc kết hợp hiệu quả các giải pháp bảo hiểm, tài chính toàn diện với mạng lưới phân phối rộng khắp và dịch vụ chất lượng cao của ngân hàng.

Sự kiện ký kết này thể hiện tham vọng mạnh mẽ của Tập đoàn Generali tại châu Á nói chung và Generali Việt Nam nói riêng nhằm đa dạng hóa các kênh phân phối và đẩy mạnh phát triển kênh hợp tác kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng.

23