Vào ngày 4/11/2011, Generali Việt Nam Life (GVL) đã tổ chức buổi hội thảo Xây dựng Thương hiệu Generali Việt Nam tại Công viên Du lịch Bình Quới. Buổi hội thảo có sự tham gia của Ban điều hành và các phòng ban chức năng của Generali Việt Nam cùng với đối tác đang thực hiện  dự án “Xây dựng Nền tảng Thương hiệu” cho GVL là Công ty Quảng cáo Leo Burnett. Buổi hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham gia sôi nổi, thảo luận, trao đổi và đóng góp ý kiến tích cực từ các thành viên tham dự nhằm tìm ra cách thức hiệu quả nhất để kết nối thương hiệu Generali Việt Nam với khách hàng tiềm năng.
2241