Vào ngày 25/09/2013 tại khách sạn Hilton Hà Nội, Generali Việt Nam đã tổ chức buổi Hội thảo Nhân sự đầu tiên tại Hà Nội với chủ đề “Phúc lợi linh động cho nhân viên”. Hội thảo đã thu hút gần 100 chuyên gia nhân sự, các nhà môi giới bảo hiểm, các đối tác dịch vụ y tế và các khách hàng của Generali Việt Nam tại Hà Nội.

Đây là hội thảo chuyên đề nhân sự được Generali Việt Nam tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2012 nhằm tạo ra một diễn đàn cho các chuyên gia nhân sự, các giám đốc nhân sự và các khách hàng của Generali Việt Nam chia sẻ và cập nhật các thông tin mới nhất trong lĩnh vực nhân sự. Lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, Hội thảo Nhân sự của Generali Việt Nam nhận được sự quan tâm sâu sắc và phản hồi tích cực từ giới chuyên môn.