Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính ngày 05/02/2013, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam đã tăng vốn điều lệ từ 720 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Đây là đợt tăng vốn điều lệ lần thứ ba của Generali Việt Nam kể từ khi công ty chính thức hoạt động tại Việt Nam vào tháng 04/2011.

Sự kiện  này một lần nữa đã chứng tỏ cam kết hoạt động lâu dài cũng như tầm nhìn dài hạn vào tiềm năng của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam của Tập đoàn Generali. Đến nay, Generali Việt Nam đã được các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước tin tưởng giao trách nhiệm bảo hiểm cho hơn 7.700 thành viên được bảo hiểm và người thân trong gia đình.