Generali Việt Nam đã tham gia tài trợ cho Ban quản trị diễn đàn nhân sự HR Link tổ chức “Ngày Nhân sự 2013” tại Hà Nội vào ngày 03/11/2013 và tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/11/2013 thu hút gần 2.000 người công tác trong lĩnh vực nhân sự và lãnh đạo doanh nghiệp.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Generali Việt Nam đã tài trợ cho sự kiện này nhằm góp phần phát triển cộng đồng nhân sự. Chủ đề “Chiến lược thu hút và gìn giữ nhân tài” tại phòng thảo luận của Generali Việt Nam đã thu hút sự quan tâm sâu sắc của người tham dự và tạo ra những đối thoại thú vị giữa ban diễn giả bao gồm những chuyên gia nhân sự giàu kinh nghiệm và các lãnh đạo doanh nghiệp cùng với người tham dự.

Thông qua sự kiện này, Generali Việt Nam đã xây dựng được hình ảnh của một đơn vị cung cấp giải pháp bảo hiểm hàng đầu với cộng đồng nhân sự và tạo điều kiện để Bảo hiểm nhóm của Generali Việt Nam tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng này.