Chương trình “Ngày Hội Nhân Sự Việt Nam” (HR Day 2012) đã được tổ chức vào ngày 14/10/2012 tại Hà Nội và ngày 21/10/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 2.000 chuyên gia, cán bộ, nhân viên đang công tác trong lĩnh vực nhân sự. Chương trình bao gồm một số hội thảo chuyên đề xoay quanh các chủ đề thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các doanh nghiệp và những người làm công tác nhân sự như “Chất lượng lãnh đạo doanh nghiệp Việt”, “Nghệ thuật lãnh đạo”, “Quản trị sự thay đổi”… Generali  Việt Nam vinh dự là nhà đồng tài trợ cho “Ngày Hội Nhân Sự Việt Nam” (HR Day 2012) nhằm góp phần vì sự phát triển của Cộng đồng Nhân sự Việt Nam.
IMG_3386
Đại diện Generali Việt Nam (thứ tư từ trái sang) nhận Giấy chứng nhận tài trợ và hoa từ Ban tổ chức