Vào ngày 11 tháng 4 năm 2012, Generali Việt Nam đã khai trương Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Văn phòng Tư vấn Bảo hiểm tại số 45ABCD, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Ngay sau buổi lễ khai trương, Trung tâm Dịch vụ Khách hàng đã nhận nhiều hồ sơ yêu cầu bảo hiểm từ khách hàng và các tư vấn bảo hiểm Generali Việt Nam. Sự ra đời của Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Văn phòng Tư vấn Bảo hiểm đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm cá nhân của Generali Việt Nam.  

3836