Sản phẩm mới của Generali Việt Nam giới thiệu cách nhìn mới về bảo hiểm nhân thọ

Trong tháng 9/2013, Generali Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm mới “Bảo gia Niên phát”, sản phẩm đầu tiên và duy nhất cung cấp quyền lợi tiền mặt đảm bảo định kỳ hàng năm chi trả ngay từ ngày kỷ niệm hợp đồng đầu tiên giúp khách hàng, bên cạnh yếu tố bảo vệ truyền thống của bảo hiểm nhân thọ, còn có thể tận hưởng cuộc sống theo phong cách riêng của mình.

Sự kiện giới thiệu sản phẩm mới đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 09/09/2013 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/09/2013. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, vào ngày 23.09.2013, đội ngũ đại lý của công ty đã lập kỷ lục với số lượng hợp đồng nộp và số phí bảo hiểm vào cao nhất trong một ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động.

Kết quả khả quan này cho thấy sản phẩm “Bảo gia Niên phát” đã đáp ứng được nhu cầu mà khách hang Việt Nam đã mong đợi từ lâu và tạo ra đà phát triển mạnh mẽ cho đội ngũ tư vấn bảo hiểm của công ty.