Generali bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

– Generali được Bộ tài chính cấp giấy phép hoạt động
– Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh thứ 2 tại Châu Á

Trieste – Generali đã sẵn sàng bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ tài chính đã trao giấy phép hoạt động bảo hiểm nhân thọ cho ông Sergio Balbinot, Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Generali. Công ty mới mang tên Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam hoàn toàn do Tập đoàn Generali sở hữu và có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh nơi Tập đoàn đã đặt Văn phòng Đại diện từ cuối năm 2009.

Điều kiện kinh tế tại Việt Nam đang hết sức thuận lợi cho sự phát triển của ngành bảo hiểm. Chỉ riêng năm 2010, ngành bảo hiểm đã tăng trưởng 22% nhờ vào những yếu tố nhân khẩu thuận lợi (dân số 88 triệu người trong đó có 60 triệu người thuộc nhóm dân số năng động), tỷ lệ tham gia bảo hiểm thấp (chỉ chiếm 1,6% GDP), và tỷ lệ tiết kiệm nội địa đạt gần đến mức 30%. GDP tăng trưởng 6,78%, vượt qua mức 100 tỷ đô la Mỹ. Một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa là Chính phủ đã đạt được những kết quả khả quan trong việc đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 22% năm 2005 xuống chỉ còn 9,45% hiện nay, đưa Việt Nam vào nhóm những quốc gia có thu nhập trung bình.

Giấy phép mới này giúp mở rộng sự hiện diện của Tập đoàn Generali tại Châu Á đến 8 quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Hồng Kông, Indonesia và Việt Nam. Khu vực này là thị trường chiến lược của Generali do tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và xu hướng tiết kiệm hộ gia đình cao.

Trong vài năm vừa qua, Generali đã củng cố vị trí vững chắc của mình trong khu vực: năm 2010 Tập đoàn đã đạt mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm 43,6% tính chung tại khu vực này.

Generali đã hoạt động tại Trung Quốc từ năm 2002 và hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài quan trọng nhất tại quốc gia này. HIện nay, Generali đang tích cực hoạt động tại 10 tỉnh thành với mạng lưới hơn 6,000 đại lý và 830 chuyên viên tư vấn tài chính.

Tại Ấn Độ, Generali cũng đã bắt đầu hoạt động từ năm 2007 và đã xây dựng được đội ngũ hơn 50,000 đại lý và 3,400 chuyên viên tư vấn tài chính.