DoanhNhanOnline.com.vn –Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam chính thức thông báo bổ nhiệm ông Chung Bá Phương đảm nhận vị trí Tổng giám đốc.

CEO
Được sự phê duyệt của Bộ tài chính, ngày 20.05.2014, Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Chung Bá Phương đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.

Phát biểu về việc bổ nhiệm này, ông Sergio Di Caro, Tổng giám đốc Khu vực Châu Á của Assicurazioni Generali S.p.A. đã cho biết: “Generali cam kết phát triển các công ty tại khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên của chúng tôi trong khu vực này. Với những kinh nghiệm và thành tích trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm, chúng tôi tin rằng Tổng giám đốc Chung Bá Phương sẽ lãnh đạo Generali Việt Nam mở rộng hoạt động và khẳng định vị thế trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam”.