Chuyến thăm và làm việc của Ông Mauro Dugulin – Tổng giám đốc Generali Employee Benefits (GEB) tại Việt Nam vào ngày 23 – 24/11/2011 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của Generali Việt Nam, khẳng định vai trò của Generali Việt Nam như một bộ phận trong mạng lưới rộng khắp toàn cầu của GEB.

Vào ngày thứ hai của chuyến viếng thăm (24/11/2011), ông Mauro Dugulin đã tham dự tiệc trưa thân mật với các công ty môi giới bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Buổi tiệc do ông Simon Lam – Tổng giám đốc Generali Việt Nam – tổ chức. Nhân dịp này, ông Mauro Dugulin đã giới thiệu về mạng lưới GEB cũng như cách thức GEB hợp tác và phát triển mạnh mẽ cùng với các đối tác của mình trên toàn thế giới, thực hiện phương châm hoạt động “Bảo vệ tại mổi quốc gia. Kết nối mạng lưới toàn cầu”.

4348