THÔNG TIN TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN GENERALI TÍNH ĐẾN 31/03/2020

THÔNG TIN TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN GENERALI TÍNH ĐẾN 31/03/20201

Khả năng sinh lời cao thể hiện ở lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng lên mức 1,5 tỷ euro (+7,6%). Khả năng tài chính vững mạnh. Lợi nhuận thuần bị ảnh hưởng bởi các khoản đầu tư bị định giá thấp đi.

  • Lợi nhuận hoạt động kinh doanh đạt gần 1,5 tỷ euro nhờ vào kết quả kinh doanh tích cực từ mảng bảo hiểm phi nhân thọ và mảng quản lý tài sản đầu tư, bao gồm các công ty mới mua lại, cũng như từ công ty mẹ và các công ty con của tập đoàn. Khả năng sinh lời kỹ thuật mảng bảo hiểm phi nhân thọ được cải thiện, tỷ lệ kết hợp đạt 89,5% (-2,0 điểm phần trăm); lợi nhuận biên từ hợp đồng khai thác mới bảo hiểm nhân thọ được duy trì ở mức cao 4,04% (-0,35 điểm phần trăm); doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản tiếp tục tăng;
  • Tổng doanh thu phí bảo hiểm gộp đạt 19,2 tỷ euro (+0,3% so với cùng kỳ năm trước), trong đó doanh thu từ mảng bảo hiểm phi nhân thọ tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Ở mảng bảo hiểm nhân thọ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 3,1 tỷ euro – giảm 25,2% so với cùng kỳ năm trước, và dự phòng kỹ thuật đạt 363,4 tỷ euro – giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước do thay đổi tình hình thị trường tài chính;
  • Khả năng tài chính vững vàng với biên khả năng thanh toán sơ bộ đạt 196%;
  • Lợi nhuận thuần toàn Tập đoàn đạt 113 triệu euro, so với 744 triệu euro quý I năm 2019 do khoản giảm giá trị tài sản đầu tư 655 triệu euro giữa bối cảnh thị trường tài chính suy thoái do Covid-19, và khoản trích cho Quỹ Hỗ trợ Đặc biệt 100 triệu euro (trước thuế)2 nhằm ứng phó đại dịch này. Ngoài ra, quý I năm 2020 không có thu nhập bất thường từ thanh lý tài sản 128 triệu euro như cùng kỳ năm ngoái.

Phó Tổng Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Generali, ông Cristiano Borean, nhận định: “Đối mặt với một trong những thời kỳ khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ qua với những tác động nghiêm trọng về tài chính và kinh tế vĩ mô gây ra bởi Covid-19, mô hình kinh doanh của chúng tôi vẫn đảm bảo Tập đoàn hoạt động liên tục và duy trì vai trò là Người bạn Trọn đời của khách hàng. Đây là kết quả của nỗ lực không ngừng tăng cường số hóa quy trình và sản phẩm, mạng lưới phân phối đa kênh với đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm trên khắp toàn cầu, cùng chiến lược đa dạng hóa thị trường quốc tế. Trong ba tháng đầu năm 2020, Tập đoàn đã đạt kết quả hoạt động kinh doanh tích cực và khẳng định khả năng tài chính vững mạnh. Lợi nhuận thuần bị ảnh hưởng từ khoản giảm giá trị tài sản đầu tư do suy thoái thị trường tài chính vì đại dịch Covid-19 toàn cầu.”

 

Xem thông cáo báo chí chi tiết (tiếng Anh) tại đây

 

1 Tăng giảm về doanh thu, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và PVNBP (hiện giá của doanh thu khai thác mới) được trình bày trên những cơ sở nhất quán (tỷ giá hối đoái và phạm vi hợp nhất không đổi). Tăng giảm lợi nhuận hoạt động kinh doanh, đầu tư của chủ sở hữu và dự phòng kỹ thuật khối bảo hiểm nhân thọ không bao gồm tài sản được thanh lý trong các kỳ.

2 Chi phí sau thuế cho Quỹ hỗ trợ là 75 triệu euro.