GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn Generali tính đến 31/12/2014

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 đã đánh dấu việc hoàn tất sớm kế hoạch cải tổ toàn diện của Tập đoàn Generali

Toàn bộ mục tiêu đề ra đã được hoàn thành trước thời hạn một năm

  • Kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng đạt mức 4.5 tỷ Euro (tăng 10.8%), với hiệu quả hoạt động xuất sắc trên cả hai lĩnh vực
  • Lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu tăng 13.2% (so với mục tiêu năm 2015 là 13%)
  • Kết quả kinh doanh thuần đạt mức 1.7 tỷ Euro (so với 1.9 tỷ Euro cùng kỳ năm 2013), nếu bao gồm 0.4 tỷ Euro giá trị các thương vụ lợi nhuận cao đem lại (thương vụ bán BSI và thoái vốn Ingosstrakh) thì kết quả kinh doanh thuần lên đến 2.1 tỷ Euro
  • Cổ tức trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.60 Euro (tăng 33% so với 0.45 Euro cùng kỳ năm 2013)
  • Tổng doanh thu phí bảo hiểm lên đến hơn 70 tỷ Euro (tăng 7.7%) nhờ vào sự tăng trưởng của các sản phẩm liên kết đầu tư trong lĩnh vực Nhân thọ
  • Tiếp tục tập trung củng cố nền tảng tài chính vững chắc của Tập đoàn; tỷ lệ khả năng thanh toán I đạt mức 164% (so với mục tiêu năm 2015 là 160%)

Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, ông Mario Greco, phát biểu: “Generali đã hoàn tất kế hoạch cải tổ toàn diện Tập đoàn, và thay mặt toàn thể nhân viên, tôi rất hãnh diện được công bố rằng toàn bộ các mục tiêu chúng ta đề ra từ tháng 1/2013 đã được hoàn thành sớm trước thời hạn một năm. Với kế hoạch cải tổ này, chúng ta đã có thể tạo ra 18 tỷ Euro cho các cổ đông và tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra thêm lợi nhuận hơn thế nữa trong tương lai. Tập đoàn Generali ngày hôm nay tập trung hơn vào kinh doanh bảo hiểm, quản lý chặt chẽ hơn việc cân đối tài chính và vốn, đơn giản và rõ ràng hơn về khu vực hoạt động địa lý cũng như quản trị doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn chưa từng thấy, kết quả kinh doanh của Tập đoàn trong năm vừa qua đã phản ánh việc giữ vững cam kết của toàn thể nhân viên trên khắp thế giới đối với khách hàng cũng như các đối tác, cổ đông. Tập đoàn Generali đang có một vị thế vững chắc hơn bao giờ hết và sẵn sàng bước vào cuộc đua và giành chiến thắng trên thị trường ngày một cạnh tranh gay gắt. Chúng ta đang bắt đầu một chương mới trong lịch sử và nóng lòng công bố kế hoạch chiến lược mới vào tháng 5”.

Thông cáo báo chí này được dịch từ bản gốc tiếng Anh của Tập đoàn Generali công bố trên website www.generali.com ngày 12/03/2015.

Bộ phận Quan hệ Báo chí:    + 84 908 771069;    hai.le@generali-life.com.vn