GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÍNH ĐẾN 30/06/2015 – THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tập đoàn Generali: Sáu tháng đầu năm kết thúc với kết quả kinh doanh đạt thành tích kỷ lục. Doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng mạnh mẽ.

  • Kết quả hoạt động kinh doanh tăng 11,3% lên đến 2,8 tỷ Euro, kết quả tốt nhất trong 8 năm qua
  •  Kết quả kinh doanh thuần tăng trưởng mạnh đạt mức 1,3 tỷ Euro (tăng 21,6%)
  •  Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt trên 38 tỷ Euro (tăng 7,3%) nhờ vào mức tăng trưởng mạnh doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ (tăng 10,6%), cải thiện trên tất cả các thị trường trọng điểm. Lãnh vực phi nhân thọ cũng đạt mức khả quan.
  •  Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới quy năm (APE) đạt 2,7 tỷ Euro (tăng 5,4%), nhờ vào các sản phẩm liên kết đầu tư (tăng 35,1%) và bảo vệ (tăng 20,8%).
  •  Tỷ lệ kết hợp được cải thiện đạt 92,6% (giảm 0,2 điểm phần trăm)
  •  Tỷ lệ khả năng thanh toán theo mô hình nội bộ lên đến 200% (tăng 14 điểm phần trăm)

Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, ông Mario Greco, phát biểu: “Chỉ trong vòng ba năm chúng ta đã hoàn thành một trong những kế hoạch cải tổ toàn diện phức tạp nhất trên phạm vi toàn ngành bảo hiểm. Kết quả kinh doanh xuất sắc của sáu tháng đầu năm nay là một minh chứng Generali đã thay đổi mạnh mẽ như thế nào – bất chấp môi trường kinh doanh cực kỳ cạnh tranh – để trở thành một Tập đoàn toàn cầu có lợi nhuận cao và vững chắc trên phương diện vốn, với các sản phẩm bảo hiểm sáng tạo và được cải tiến cho phép chúng ta duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu cao tại hầu hết các thị trường nơi Tập đoàn hoạt động. Những kết quả này tạo nên một tiền đề vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015 – 2018 được công bố vào tháng 5 vừa qua, trên cơ sở tăng trưởng 50% dòng tiền trung bình hàng năm, chia hơn 5 tỷ Euro cổ tức trong vòng 4 năm tới và giảm thêm 500 triệu Euro chi phí giai đoạn 2016 – 2018, duy trì tỷ lệ lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu trên 13%. Chúng ta dự kiến kết quả kinh doanh thuần vào cuối năm nay sẽ cải thiện đáng kể so với 2014, giữ vững đà tăng trưởng mạnh của sáu tháng đầu năm”.