GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẬP ĐOÀN GENERALI TÍNH ĐẾN 30/09/20191

Tập đoàn Generali vừa công bố những con số ấn tượng: Kết quả hoạt động kinh doanh đạt 3,9 tỷ Euro (tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận thuần tăng 16,6% đạt 2,2 tỷ Euro. Khả năng tài chính vững mạnh.

  • Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 9,1%, đạt 3,9 tỷ Euro trong 9 tháng nhờ vào những cải thiện đầy tích cực ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn. Lợi nhuận kỹ thuật của khối bảo hiểm phi nhân thọ vượt mức mong đợi với tỷ lệ tổng chi phí hoạt động kinh doanh trên doanh thu (Tỷ lệ kết hợp) 92,5% (giảm 0,3% so với 9 tháng 2018). Ở khối bảo hiểm nhân thọ, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới được duy trì ở mức cao và ổn định, đạt 4,28% (giảm 0,25% so với cùng kỳ năm trước).
  • Lợi nhuận thuần của Tập đoàn 9 tháng đầu năm lên đến 2,2 tỷ Euro, tăng trưởng 16,6%, bao gồm lợi nhuận từ thanh lý. Lợi nhuận thuần sau điều chỉnh2 của Tập đoàn là 1,9 tỷ Euro (tăng trưởng 6,2%), sau khi loại trừ 475 triệu Euro lợi nhuận từ thanh lý và 188 triệu Euro chi phí bất thường liên quan đến nghiệp vụ quản lý nợ.
  • Doanh thu khối bảo hiểm phi nhân thọ tăng đến 4,3% nhờ vào tăng trưởng từ các thị trường quan trọng của Tập đoàn. Ở khối bảo hiểm nhân thọ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt trên 10 tỷ Euro (tăng 24,5%) và dự phòng kỹ thuật lên đến 363,3 tỷ Euro (tăng 5,8%). Tổng doanh thu phí ở mức 51,4 tỷ Euro, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào sự lớn mạnh ở cả hai mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.
  • Khả năng tài chính vững mạnh của Tập đoàn được thể hiện ở tỷ lệ thanh khoản 204%.

Phó Tổng Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Generali, ông Cristiano Borean, khẳng định: “Generali đạt được kết quả tốt trong 9 tháng đầu năm nhờ vào tăng trưởng ở tất cả các mảng kinh doanh. Đây là minh chứng rõ rệt cho hiệu quả kinh doanh; đặc biệt là mảng kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ với tỷ lệ kết hợp ấn tượng và tăng trưởng doanh thu đáng kể cũng như đóng góp từ mảng bảo hiểm nhân thọ với tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới cao và dòng tiền thuần tăng trưởng. Trong bối cảnh lãi suất được duy trì ở mức thấp, Tập đoàn giữ vững khả năng tài chính với nguồn vốn dồi dào và thanh khoản vững vàng.”

Xem thông cáo báo chí chi tiết (tiếng Anh) tại đây

1 Tăng giảm về doanh thu, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và PVNBP (hiện giá của doanh thu khai thác mới) được trình bày trên những cơ sở nhất quán (tỷ giá hối đoái và phạm vi hợp nhất không đổi). Tăng giảm về kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư của chủ sở hữu và dự phòng kỹ thuật khối bảo hiểm nhân thọ không bao gồm tài sản được thanh lý trong các kỳ.

2 Đã loại trừ lãi lỗ từ thanh lý.