GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Hội nghị các Nhà đầu tư 2015: Generali công bố các mục tiêu tài chính mới

    • Tập trung gia tăng dòng tiền với hơn 7 tỷ € tổng giá trị dòng tiền thuần khả dụng cho đến năm 2018
    • Cổ tức tích lũy vượt 5 tỷ € vào cuối năm 2018
    • Tiết kiệm thêm 0,5 tỷ € tổng chi phí cho đến năm 2018, cộng với 1 tỷ € đã cam kết cho đến năm 2016

 

Vị thế vốn vững chắc: tỷ lệ khả năng thanh toán ước tính năm tài chính 2014 đạt 186%

Chiến lược mới nhằm trở thành tập đoàn bảo hiểm bán lẻ hàng đầu tại châu Âu

  • Cải tổ triệt để mô hình kinh doanh nhằm duy trì khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội
  • Bổ nhiệm vị trí mới – Phó Tổng Giám đốc Quản lý Dữ liệu nhằm thúc đẩy quá trình phối hợp ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu trong việc phát triển các quy trình và sản phẩm
  • Giá trị tổng đầu tư 1,25 tỷ € từ nguồn cắt giảm chi phí và phân bổ ngân sách nhằm hỗ trợ việc thực hiện dự án và cải tiến dựa trên phân tích dữ liệu và công nghệ

 

Chi tiêu tài chính cho đến năm 2018  

 

Dòng tiền thuần khả dụng*

>7 tỷ €

Cổ tức*

>5 tỷ €

Tổng chi phí tiết kiệm giai đoạn 2017-2018

0.5 tỷ € (1.5 tỷ € từ năm 2012)

Tổng đầu tư*

1.25 tỷ €

*Tổng giá trị tích lũy 2015-2018

Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, ông Mario Greco phát biểu: “Chiến lược của chúng ta để ra một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới cho Generali nói riêng cũng như ngành bảo hiểm nói chung, chú trọng phát triển dịch vụ khách hàng và lưu giữ khách hàng, phân tích dữ liệu, sử dụng công nghệ triệt để và khả năng tạo dòng tiền vượt trội. Mục tiêu là tạo nên sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh và đương đầu với những thách thức trong ngành bằng cách làm cho Generali trở thành tập đoàn bảo hiểm bán lẻ hàng đầu tại Châu Âu. Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, chúng ta sẽ xây dựng trên nền tảng sức mạnh ưu việt bao gồm hệ thống khách hàng rộng khắp tại Châu Âu, hệ thống phân phối thuộc hàng lớn nhất toàn cầu và năng lực chuyên môn dẫn đầu ngành. Ngoài ra, chúng ta sẽ hành động nhanh và chắc, xuất phát từ việc hoàn thành xuất sắc trước thời hạn một năm kế hoạch cải tổ toàn diện để ra từ năm 2013”.

 

Bộ phận Quan hệ Báo chí:    + 84 908 771069;    hai.le@generali-life.com.vn