GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Generali: S&P khẳng định thứ hạng ‘AA-‘ và triển vọng phát triển ổn định

Trieste – Đơn vị xếp hạng tài chính Standard & Poor’s vừa công bố việc tụt hạng tín nhiệm của Ý không ảnh hưởng đến thứ hạng và triển vọng phát triển của Assicurazioni Generali. Chính vì thế, Đơn vị này đã xác nhận thứ hạng ‘AA-‘ và triển vọng phát triển lâu dài cho Tập đoàn Generali.

Thứ hạng của Generali tiếp tục phản ánh vị thế cạnh tranh và hoạt động kinh doanh “vững mạnh” cũng như hệ thống Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp hiệu quả.

Thông báo xác nhận này được đưa ra sau khi Ý bị tụt hạng tín nhiệm. Kết quả của việc tụt hạng này được các nhà phân tích chỉ ra là “không đủ để ảnh hưởng thứ hạng hay triển vọng phát triển của Generali”. S&P kết luận: “Chúng tôi đánh giá mức độ ảnh hưởng của rủi ro tín nhiệm tại Ý đến Generali là không đáng kể”.
Dưới đây là bản gốc thông cáo báo chí của S&P.
***
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: S&P khẳng định thứ hạng ‘AA-‘ và triển vọng phát triển ổn định cho Tập đoàn Generali có trụ sở chính tại Ý.
Tin dưới đây là thông cáo báo chí từ Standard & Poor’s:
— Ngày 19/09/2011, Standard & Poor’s đã hạ mức tín nhiệm dài hạn và ngắn hạn của nước Cộng hòa Ý từ ‘A+/A-1+’ xuống ‘A/A-1’ và duy trì dự báo triển vọng kém khả quan.
— Theo tiêu chí đánh giá của chúng tôi thì mức độ ảnh hưởng của rủi ro tài chính tại Ý đến Tập đoàn Bảo hiểm Assicurazioni Generali SpA (Generali) có trụ sở chính tại Ý là không đáng kể.
— Do đó, chúng tôi xác nhận thứ hạng tín nhiệm ‘AA-‘ cho Generali.
— Triển vọng phát triển ổn định thể hiện kỳ vọng của chúng tôi rằng vị thế cạnh tranh và hoạt động kinh doanh “vững mạnh” của Generali cùng với hệ thống Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp hiệu quả sẽ cải thiện dần những hạn chế trong mức an toàn vốn của Tập đoàn liên quan đến cấp độ xếp hạng.

MILAN (Standard & Poor’s) ngày 23/09/2011— Bộ phận xếp hạng tín nhiệm của Standard & Poor’s đã lên tiếng xác nhận triển vọng phát triển ổn định và thứ hạng ‘AA-‘ về sức mạnh tài chính và mức độ tín nhiệm đối tác cho Tập đoàn Bảo hiểm Ý Assicurazioni Generali SpA và các công ty trực thuộc chủ yếu của Tập đoàn.

Việc xác nhận này diễn ra sau việc hạ mức tín nhiệm ngắn và dài hạn đối với nước Cộng hòa Ý, nơi mà chúng tôi tiếp tục duy trì dự báo triển vọng kém khả quan (xem bài viết “Thứ hạn tín nhiệm của Ý đã bị hạ xuống ‘A/A-1’ do viễn cảnh phát triển yếu hơn kỳ vọng, chính sách môi trường không chắc chắn, triển vọng phát triển tiêu cực” đăng ngày 19/09/2011, trên RatingsDirect tại Cổng Thông tin Tín dụng Toàn cầu).

Việc tụt hạng tín nhiệm của Ý đã ảnh hưởng bất lợi đến Generali nhưng theo quan điểm của chúng tôi, chưa đủ để ảnh hưởng đến thứ hạng và triển vọng phát triển của Generali. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kinh doanh và tài chính của Generali trong bối cảnh hoạt động phát triển và điều kiện tài chính của nước Ý hiện nay.

Theo tiêu chí đánh giá của chúng tôi thì mức độ ảnh hưởng của rủi ro tín nhiệm tại Ý đến Generali là không đáng kể (xem bài viết “Những mức độ vượt quá hệ thống Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp: Phương pháp luận và Giả định” được đăng ngày 14/06/2011 trên RatingsDirect). Chúng tôi đánh giá Generali là một tập đoàn toàn cầu hoạt động trên nhiều lĩnh vực đa dạng. Trái phiếu chính phủ Ý chỉ chiếm 39.3% trong danh mục trái phiếu chính phủ của Generali và nợ chủ hợp đồng chiếm 27.4% trong tổng nợ chủ hợp đồng của Generali, tính đến cuối tháng 06/2011. Theo những tiêu chuẩn của chúng tôi, những số liệu này nằm trong phạm vi cho phép và vì vậy vẫn đạt được ba điểm cách biệt giữa xếp hạng dài hạn ‘A’ của Ý và xếp hạng dài hạn ‘AA-‘ của Generali.

Thứ hạng của Generali tiếp tục phản ánh vị thế cạnh tranh và hoạt động kinh doanh “vững mạnh” cũng như hệ thống Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi khả năng huy động vốn của Generali như là một hạn chế tín dụng tương đối.

Triển vọng phát triển

Triển vọng phát triển ổn định được thể hiện trong kỳ vọng của chúng tôi rằng vị thế cạnh tranh của Generali và hoạt động kinh doanh “vững mạnh” cùng với hệ thống Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp hiệu quả sẽ cải thiện dần hạn chế tương đối về khả năng huy động vốn tại mức xếp hạng này. Chúng tôi cũng thể hiện kỳ vọng trong những động thái điều hành nhằm hướng đến việc tăng mức độ an toàn vốn lên mức phù hợp với cấp độ xếp hạng hiện tại.

Chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh thứ hạng của Generali nếu mức độ an toàn vốn không tăng lên mức điểm chuẩn ‘AA’ theo mô hình kinh doanh tài chính của chúng tôi. Trong bối cảnh thị trường tài chính và điều kiện kinh doanh tiếp tục khó khăn, chúng tôi tin rằng khả năng tăng hạng rất khó xảy ra.