GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Trong cuộc họp ngày hôm nay do ông Gabriele Galateri di Genola chủ trì, Hội đồng Quản trị Assicurazioni Generali đã đồng ý lựa chọn và bổ nhiệm ông Mario Greco vào vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn.

Ông Mario Greco năm nay 53 tuổi. Ông đã từng làm việc trong ngành bảo hiểm nhiều năm liền ở các vị trí quản lý toàn cầu, nắm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng tại một số  tập đoàn bảo hiểm hàng đầu tại Ý và nước ngoài.

Mario Greco cũng trở thành thành viên của Ban lãnh đạo và chủ tịch Ủy ban Đầu tư.

Thông cáo báo chí này được dịch từ bản gốc tiếng Anh của Tập đoàn Generali công bố trên website www.generali.com ngày 01/08/2012. 

Bộ phận Quan hệ Báo chí:    + 84 908 771069;    hai.le@generali-life.com.vn