GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Kết quả kinh doanh hợp nhất tính đến ngày 30/6/2013[1]

Lợi nhuận ròng vượt ngưỡng 1 tỷ Euro (tăng 28.4%). Đây là kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tốt nhất trong 5 năm qua.

Kết quả hoạt động kinh doanh đạt 2,4 tỷ Euro (tăng 5.3%) nhờ sự tăng trưởng của bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ hoạt động tốt trong tình hình thị trường tài chính còn nhiều khó khăn.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 34,8 tỷ Euro (tăng 1,7%) với khuynh hướng tăng trưởng khả quan ở cả hai hoạt động bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; sản phẩm sáng tạo góp phần quan trọng giúp gia tăng doanh thu.

Bảo hiểm nhân thọ: nguồn thu ròng đạt 4,9 tỷ Euro (cùng kỳ năm 2012 là -378 triệu Euro) nhờ chất lượng của sản phẩm và kênh phân phối.

● Doanh thu phí bảo hiểm đạt 23,1 tỷ Euro (tăng 2,2%). Lợi nhuận biên của hợp đồng mới tăng đến 20,6% (cùng kỳ năm 2012 là 19,2%).

● Kết quả hoạt động kinh doanh ổn định ở mức 1,5 tỷ Euro (giảm 7%) do doanh thu từ hoạt động đầu tư thấp.

Bảo hiểm phi nhân thọ: kết quả hoạt động kinh doanh đạt 909 triệu Euro (tăng 24,8%) do khả năng sinh lợi xuất sắc.

● Tỷ lệ bồi thường được cải thiện mạnh mẽ đạt 94,7% nhờ chính sách thẩm định hợp đồng cẩn trọng và hoạt động quản lý bồi thường hiệu quả hơn.

● Doanh thu phí bảo hiểm đang trên đà gia tăng (tăng 0,8%) nhờ hoạt động kinh doanh tốt của phân khúc bảo hiểm xe cơ giới.

Hoạt động tài chính: kết quả hoạt động kinh doanh đạt 272 triệu Euro (tăng 28,6%) nhờ sự đóng góp tích cực của Banca Generali và Bsi.

● Tổng tài sản quản lý cho bên thứ ba tăng đến 98,5 tỷ Euro (tăng 2,2%)

Khả năng thanh toán đạt mức 139% (cùng kỳ năm 2012 là 130%). Đến giữa tháng 7, khả năng thanh toán đã đạt 142% không bao gồm nguồn thu từ việc bán phần vốn góp tại Mexico và tài sản tại Mỹ.

Nợ của Tập đoàn đã giảm 500 triệu Euro, còn ở mức 12,7 tỷ Euro.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, ông Mario Greco đã phát biểu: “Chúng ta đã có một khởi đầu thật mạnh mẽ cho năm 2013, đạt được kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tốt nhất trong vòng 5 năm qua. Chúng ta đã có những bước tiến thật rõ rệt nhằm củng cố vị thế tài chính và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính. Quá trình tái cơ cấu và đơn giản hóa các hoạt động kinh doanh ở Trung-Đông Âu, Ý và Đức đang tiến triển tốt. Generali sẽ tập trung và tạo ra lợi nhuận nhiều hơn năm trước và đang tiến bước trên con đường đạt đến mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Tập đoàn đang mong đợi kết quả hoạt động kinh doanh cả năm sẽ cao hơn năm 2012”.

Thông cáo báo chí này được dịch từ bản gốc tiếng Anh của Tập đoàn Generali công bố trên website www.generali.com ngày 01/08/2013.

Bộ phận Quan hệ Báo chí:  

web2-icona-busta + 84 908 771069;   web2-icona-telefono hai.le@generali-life.com.vn