GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Generali tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường

Năng lượng tái tạo chiếm 50% điện năng tiêu thụ của Tập đoàn
Khởi động Dự án Hội thảo Xây dựng Môi trường xanh: Hướng dẫn bảo vệ môi trường được soạn thảo cho Bộ phận bất động sản

Trieste – Năm 2010, Generali tăng cường hoạt động trên mặt trận bảo vệ môi trường sinh thái với những kết quả quan trọng trong việc sử dụng năng lượng sạch giờ đây đang chiếm phân nửa mức tiêu thụ của Tập đoàn, và việc xây dựng “hướng dẫn bảo vệ môi trường” cho bộ phận bất động sản của Tập đoàn trị giá hơn 24 tỷ EUR.

Generali gia tăng tiến độ triển khai Hệ thống Quản trị Môi trường của Tập đoàn. Áp dụng tại 6 thị trường quan trọng – Ý, Áo, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Thụy Sỹ – hệ thống này phù hợp với các yêu cầu của ISO 14001. Một trong những kết quả quan trọng là tỉ trọng năng lượng điện từ các nguồn cung cấp có khả năng tái tạo đạt 50% tổng mức tiêu thụ (47,9% năm 2010 so với 27,3% năm 2009). Các công ty tại Đức và BSI tại Thụy Sỹ đã sử dụng nguồn năng lượng thủy điện 100%, tiếp theo sau là các công ty tại Áo với 83%. Tại Ý, việc sử dụng năng lượng từ các nguồn có khả năng tái tạo sẽ bắt đầu trong năm nay tại văn phòng Rome và Mogliano Veneto.

Khi lựa chọn sử dụng năng lượng sạch, Tập đoàn đã cắt giảm 31,1% lượng khí CO2 thải ra khi sử dụng năng lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch. Lựa chọn này còn thể hiện qua việc đưa vào sử dụng nhà máy phát điện từ chất thải nông nghiệp tại trang trại Genagricola Ca của Generali ở Caorle. Nhà máy 1 me-ga-wat giờ này bắt đầu hoạt động từ tháng 05/2009 và sử dụng hơn 50% bắp ngô trồng tại trang trại.

Kiên định với việc áp dụng rộng rãi chính sách bảo vệ môi trường của Tập đoàn Generali, năm 2010 Generali đã tổ chức Hội thảo Xây dựng môi trường xanh, một dự án được xây dựng và áp dụng các hướng dẫn bảo vệ môi trường vào hoạt động bất động sản của Tập đoàn, bao gồm cả các bất động sản do bên thứ ba sử dụng, nhằm mục đích cải thiện môi trường và đảm bảo chuẩn mực hiệu quả cao. Trị giá bất động sản của Tập đoàn Generali trên 24 tỷ EUR.

Chính sách bảo vệ môi trường của Generali đã giúp Tập đoàn cải thiện mức đánh giá hiệu quả quản trị và bảo vệ môi trường xã hội, khẳng định chỉ số đạo đức hiện nay của Tập đoàn và mở đường để Tập đoàn tham gia vào các chỉ số mới bao gồm FTSE ECPI Ý và FTSE4Good vào tháng 4/2011. Chẳng hạn như hiệu quả bảo vệ môi trường giảm thiểu hiệu ứng thay đổi khí hậu của Tập đoàn đã được Dự án Chất thải Carbon đánh giá với mức gần xuất sắc là 69/100 trong khi Tập đoàn tham gia vào Dự án này chỉ mới được 1 năm.

GIA TĂNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN TOÀN CẦU CỦA TẬP ĐOÀN

Generali cũng gia tăng trị giá tài sản tạo ra và phân phối đến các đối tượng có quyền lợi liên đới. Giá trị gia tăng trên toàn cầu (GAV) đạt 13,6 tỷ EUR (+7.9%). Tỷ lệ cổ phần lớn nhất đã được phân phối đến đại lý và các chuyên viên tư vấn tài chính và nhân viên (chiếm 69,4% tổng số cổ phần phân phối).

Phân phối giá trị gia tăng trên toàn cầu

€ mln31/12/201031/12/2009Δ
Công ty1,00376431.30%
Cổ đông1,0151,0021.30%
Nhân viên4,1443,9315.40%
Đại lý và Chuyên viên tư vấn5,3185,1363.50%
Chính phủ86949874.50%
Chủ cho vay1,2371,263-2%
Cộng đồng464110.40%
Giá trị gia tăng trên toàn cầu13,63312,6357.90%

Nhìn vào nguồn nhân lực, mức tuyển dụng của Tập đoàn không đổi dù tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn và kinh tế đang hồi phục một cách khó khăn. Phụ nữ chiếm 45,8% lực lượng lao động trong Tập đoàn; lao động nữ chiếm tỷ trọng trên trung bình trong những nhóm có độ tuổi trẻ hơn: phụ nữ chiếm đa số trong nhóm dưới 35 tuổi (53,3%), và đang gia tăng trong các vị trí quản lý (chiếm 32,8% tổng số các vị trí quản lý và quản lý cấp trung, tăng 1,2% so với năm 2009).

Thông cáo báo chí này được dịch từ bản gốc tiếng Anh của Tập đoàn Generali công bố trên website www.generali.com ngày 20/06/2011.

Bộ phận Quan hệ Báo chí: + 84 908 771069; hai.le@generali-life.com.vn