GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Generali đạt kết quả khả quan trong bối cảnh khủng hoảng thị trường ngày càng gia tăng.

Lợi nhuận ròng đạt mức 825 triệu EUR (so với 1.3 tỷ EUR trong 9 tháng đầu năm 2010) sau khi đã khấu trừ tổng thiệt hại ròng là 824 triệu EUR trong đó 329 triệu EUR liên quan đến trái phiếu ở Hy Lạp. Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng mạnh (tăng 36.4%); Hoạt động bảo hiểm nhân thọ (giảm 14.1%) chịu ảnh hưởng của những thiệt hại nêu trên.
Kết quả hoạt động ổn định trong phân khúc tài chính (tăng 0.7%) nhờ vào kết quả tích cực của BST và Banca Generali.
Lợi nhuận kỹ thuật cao trong bảo hiểm phi nhân thọ với mức tăng 2.2 phần trăm trong tỷ lệ kết hợp đạt 96.6% (98.8% trong 9 tháng đầu năm 2010). Tình hình đang diễn biến tích cực trong tất cả các quốc gia lớn nơi Tập đoàn đang hoạt động, đặc biệt là tại Ý, Pháp và khu vực Trung Đông Âu.
Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt đến 16.9 tỷ EUR (tăng 2.3%) với mức tăng trưởng liên tục trong 3 quý trên tất cả các kênh kinh doanh.
Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ vẫn đạt mức 34.4 tỷ EUR (giảm 7.7%) bất chấp sự sụt giảm trong phí bảo hiểm đơn kỳ (giảm 21.2%) theo xu hướng thị trường ở khu vực đồng tiền chung châu Âu. Sự tăng trưởng kinh doanh với mức lãi cao hơn, được thúc đẩy bởi phí bảo hiểm hàng năm (tăng 5%). Nguồn thu ròng trong lĩnh vực nhân thọ đạt mức 6,5 tỷ EUR.

Ông Giovanni Perissinotto, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Generali, đã phát biểu: “Mặc dù môi trường kinh tế tài chính đang rất khó khăn, Tập đoàn Generali vẫn tiếp tục đạt kết quả hoạt động tốt, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Kết quả này đã chứng minh mô hình kinh doanh vững chắc của chúng ta dựa trên sự đa dạng hóa trên khắp các thị trường, khu vực địa lý và mạng lưới kênh phân phối rộng khắp của Tập đoàn.”

Thông cáo báo chí này được dịch từ bản gốc tiếng Anh của Tập đoàn Generali công bố trên website www.generali.com ngày 11/11/2011.