GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Fitch xác nhận thứ hạng AA- và triển vọng phát triển “ổn định” của Generali

Trieste – Fitch khẳng định thứ hạng AA- và triển vọng phát triển “ổn định” cho Assicurazioni Generali và các công ty trực thuộc chủ yếu của Tập đoàn.
***
FITCH KHẲNG ĐỊNH THỨ HẠNG ‘AA-‘; TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH CỦA GENERALI
Xếp hạng của Fitch-London-13/07/2011: Công ty xếp hạng tài chính Fitch đã xác nhận Thứ hạng Sức mạnh Tài chính (IFS) ‘AA-‘ và Thứ hạng Khả năng Suy giảm trong dài hạn (IDR) là ‘A+’ cho Assicurazioni Generali SpA’s (Tập đoàn Generali) và các công ty trực thuộc chủ yếu của Tập đoàn. Triển vọng của Tập đoàn là ‘phát triển ổn định’.
Thứ hạng nêu trên phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh vững mạnh của Generali trong năm 201 cũng như kỳ vọng của Fitch là công ty sẽ tiếp tục gia tăng lợi nhuận tại các thị trường chính của Tập đoàn như Ý, Pháp và Đức, và thu được giá trị từ các hoạt động tại khu vực Trung và Tây Âu (CEE). Thứ hạng này khẳng định chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối, sản phẩm và địa bàn hoạt động, cơ chế thẩm định, tập quán dự trữ và sử dụng vốn thận trọng của Tập đoàn là hoàn toàn đúng đắn; do đó, Fitch cho rằng Tập đoàn phù hợp với Thứ hạng Sức mạnh Tài chính (IFS) trong khoảng ‘AA’.

Những kết quả khả quan này có được phần lớn là nhờ vào hoạt động đầu tư đúng đắn của Tập đoàn tuy nhiên kết quả sau cùng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của đòn bẩy vốn huy động khá cao, lãi suất thấp; và môi trường hoạt động, đầu tư đầy thử thách tại Ý thể hiện rõ qua việc tăng trưởng kinh tế chậm và thị trường vốn nhiều biến động.

Trong khi thừa nhận mức an toàn vốn đã được cải thiện so với năm 2008, Fitch cho rằng mức độ hiện nay phù hợp với thứ hạng đánh giá ‘AA-‘. Tỉ trọng tài sản vô hình lớn đã ảnh hưởng xấu đến chất lượng vốn. Tuy nhiên, Fitch ghi nhận điểm tích cực là giá trị thị trường của Generali phục hồi nhanh hơn các công ty cùng nhóm sau khủng hoảng và mức độ linh hoạt về tài chính vẫn được duy trì ở mức cao.

Fitch đánh giá mức thu nhập của Generali là khá cao nhờ vào sự đa dạng hóa địa bàn hoạt động, và tin rằng Tập đoàn đang hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Generali đã cho thấy sự hồi phục nhanh chóng trong điều kiện kinh doanh khó khăn tại các thị trường mà Generali đang hoạt động bảo hiểm tài sản và thiệt hại (P&C). Đặc biệt tại Ý nơi Generali dẫn đầu thị trường, Generali có thể tận dụng năng lực định giá mạnh của mình và Tập đoàn đã làm điều này trong những năm gần đây thông qua việc gia tăng thuế nhập khẩu ô tô.
Kết quả hoạt động bảo hiểm nhân thọ năm 2010 đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc mở rộng bất thường của trái phiếu chính phủ tại nhiều quốc gia Châu Âu nơi Generali hoạt động, cùng với sự biến động của lãi suất hoán đổi và lãi suất tiền vay. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2011.

Generali chịu ảnh hưởng của rủi ro tín dụng trong khu vực đồng tiền chung EUR. Fitch tin rằng Tập đoàn sẽ có thể đứng vững trước sự suy giảm chất lượng tín dụng của một số quốc gia hoặc những thay đổi thị giá đột ngột của chứng khoán tại một số quốc gia. Tuy nhiên, nếu sự sụp đổ tài chính từ Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ai-xơ-len lan sang các thị trường Châu Âu khác, và ảnh hưởng dây chuyền gia tăng gây tác động nghiêm trọng và rộng khắp các thị trường Châu Âu, làm cho chênh lệch tín dụng lớn thêm và thị giá sụt giảm đột ngột, thì Fitch có thể điều chỉnh lại việc đánh giá thứ hạng của Generali.

Các chỉ tiêu khác có thể làm giảm thứ hạng bao gồm việc suy giảm giá trị thị trường (theo mức tính toán của Fitch) hoặc giảm mức vốn pháp định 1 (bao gồm cả lãi chưa ghi nhận từ bất động sản) xuống dưới 130% trong thời gian dài; suy giảm kết quả hoạt động phi nhân thọ thể hiện qua việc gia tăng tỉ suất báo cáo tổng hợp vượt quá 100% trong một số quý; hoặc sự gia tăng đòn bẩy tài chính so với mức hiện nay (33%).
Các chỉ tiêu có thể làm tăng thứ hạng bao gồm việc gia tăng giá trị thị trường của Tập đoàn, đòn bẩy nợ ở mức ổn định hoặc giảm xuống và mức lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, do Generali đang ở thứ hạng cao và tình hình kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều bất ổn về rủi ro tín dụng trong khu vực đồng tiền chung EUR, Fitch không kỳ vọng gia tăng thứ hạng trong ngắn và trung hạn.

Generali là công ty mẹ và cũng là công ty điều hành chính của một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Châu Âu. Tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ toàn Tập đoàn năm 2010 đạt 51,1 tỷ EUR. Generali đứng đầu tại Ý, sở hữu 2 công ty hàng đầu là INA Assitalia và Alleanza Toro. Generali cũng đang hoạt động vững mạnh tại Đức (Generali Deutschland), Pháp (Generali Iard và Generali Vie), Tây Ban Nha (Generali Espana), Thụy Sỹ (BSI và Generali Thụy Sỹ) và Trung, Tây Ấu thông qua liên doanh Generali PPF Holding.
Thông cáo báo chí này được dịch từ bản gốc tiếng Anh của Tập đoàn Generali công bố trên website www.generali.com ngày 13/07/2011.