GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (“Generali Việt Nam”) xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý khách hàng, Tư vấn viên cùng cá nhân, tổ chức có liên quan về việc các phiếu thu phí bảo hiểm có hạn sử dụng từ ngày 31/08/2018  trở về trước đã hết hạn và không còn giá trị sử dụng theo quy định về thời hạn sử dụng tương ứng trên mỗi phiếu thu. Ngày hết hạn đã được in rõ trên phiếu thu. Số hiệu của các phiếu thu đã hết hạn sử dụng nêu trên được lưu tại đây.

Generali Việt Nam yêu cầu và nghiêm cấm việc sử dụng phiếu thu phí bảo hiểm khi đã hết hạn sử dụng/không hợp lệ. Generali Việt Nam được miễn trừ mọi trách nhiệm, nghĩa vụ có liên quan và sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến việc sử dụng phiếu thu phí bảo hiểm hết hạn/không hợp lệ.

Danh sách các phiếu thu phí bảo hiểm đã hết hạn sử dụng tính đến: