Sát Cánh Bên Bạn | Generali Việt Nam

ĐỎ GIẢI TỎA ÁP LỰC NHƯ BẠN TIN TƯỞNG

Với Generali, mọi thứ trở nên dễ dàng, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, an tâm tận hưởng cuộc sống.

ĐỎ ĐI CÙNG BẠN
QUA MỌI THĂNG TRẦM NHƯ BẠN KỲ VỌNG

Generali là người bạn đồng hành trọn đời, bảo vệ bạn và cùng bạn đi qua những thăng trầm của cuộc sống.

ĐỎ LUÔN BÊN BẠN CHO CUỘC SỐNG NHƯ Ý

Dù cạnh bên hay ở xa, Generali luôn chủ động mang đến bạn những giải pháp tài chính tối ưu cho cuộc sống thêm như ý.

ĐỎ KHÔNG CHỈ LÀ
MÀU SẮC, ĐÓ LÀ
MỘT TINH THẦN

Vì Generali luôn hướng đến:
Tinh giản; Cải tiến; Thấu cảm Chăm sóc; Luôn bên bạn.

LUÔN SÁT CÁNH BÊN BẠN VỚI GIẢI PHÁP BẢO VỆ TOÀN DIỆN

Hãy để Generali là người bạn đồng hành trọn đời, bảo vệ bạn và cùng bạn đi qua những thăng trầm của cuộc sống, tự tin theo đuổi cuộc sống như ý của bản thân với kế hoạch tài chính vững chắc.

VITA - SỐNG LẠC QUAN


BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO

111 BỆNH HIỂM NGHÈO

Bảo vệ toàn diện trước111 Bệnh hiểm nghèo

600% SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Chi trả quyền lợi nhiều lần
cho các Bệnh hiểm nghèo ngay từ khi phát hiện bệnh

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
ĐỊNH KỲ

Hỗ trợ tài chính định kỳ nếu mắc phải Ung thư

MIỄN THU PHÍ BẢO HIỂM

Miễn toàn bộ Phí bảo hiểm nếu rủi ro Bệnh hiểm nghèo xảy ra

HÃY ĐỂ GENERALI SÁT CÁNH BÊN BẠN CHO CUỘC SỐNG NHƯ Ý

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn