Song song với các giải pháp chính, bạn có thể tăng cường bảo đảm tương lai với nhiều sản phẩm bảo hiểm bổ trợ khác nhau. Generali Việt Nam sẽ giúp bạn và gia đình thiết kế một kế hoạch tài chính theo cách của riêng mình!

SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ TRỢ


BẢO HIỂM TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN
Điểm tựa tài chính để bảo vệ bản thân và gia đình trước rủi ro tai nạn
Xem chi tiết
BẢO HIỂM CHẾT VÀ THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN
Bảo vệ an toàn tài chính cho bạn và gia đình trong lúc cần thiết nhất
Xem chi tiết
BẢO HIỂM HỖ TRỢ VIỆN PHÍ
Nhẹ gánh lo âu, an tâm điều trị
Xem chi tiết
BẢO HIỂM HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
Hỗ trợ tài chính ngay thời điểm cần thiết nhất
Xem chi tiết
BẢO HIỂM MIỄN ĐÓNG PHÍ
An tâm đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã tham gia
Xem chi tiết
BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO / MIỄN ĐÓNG PHÍ BỆNH HIỂM NGHÈO
Giải pháp tài chính cần thiết giúp bạn an tâm trước rủi ro bệnh hiểm nghèo
Xem chi tiết
VITA - SỨC KHỎE VÀNG
Quẳng gánh âu lo, an nhiên vui sống
Xem chi tiết