GENERALI GROUP CONSOLIDATED RESULTS AT 31 DECEMBER 2019


Văn phòng Tổng Đại lý (VPTĐL) GenCasa thứ 2 của Generali Việt Nam tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/12/2016.

Nghệ An là một trong những địa phương hết sức năng động nằm trong vùng kinh tế Bắc trung Bộ Việt Nam, đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ về kinh tế, xã hội. Việc Generali Việt Nam – thành viên của Tập đoàn bảo hiểm Ý hàng đầu thế giới khai trương VPTĐL GenCasa tại Tp. Vinh sẽ mang lại nhiều tiện lợi cho khách hàng, giúp người dân địa phương dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp của Generali Việt Nam.

Tại lễ khai trương văn phòng GenCasa Nghệ An 2, thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, Generali đã trao tặng 30 triệu đồng dành cho học sinh vượt khó và học sinh học giỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.