GENERALI GROUP CONSOLIDATED RESULTS AT 31 DECEMBER 2019

Ngày 26/12/2016, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam đã đánh dấu sự hiện diện đầu tiên tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua việc chính thức khai trương Văn phòng Tổng đại lý GenCasa tại đây. Đây là văn phòng GenCasa thứ 17 của Generali Việt Nam trên toàn quốc.
Huế vốn là một vùng đất có bề dày lịch sử và thừa hưởng nhiều di sản văn hóa nổi tiếng trên cả nước cũng như quốc tế. Bên cạnh đó, thành phố là trung tâm về nhiều mặt của miền Trung như kinh tế, văn hoá, chính trị, y tế, giáo dục, khoa học… cũng như trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, dụ lịch. Đây là khu vực có tiềm năng phát triển lớn về kinh tế, xã hội.
Generali Việt Nam tin tưởng rằng việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty tại thành phố Huế sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành dịch vụ tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại địa phương tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội để góp phần phát triển cộng đồng.

Tại lễ khai trương văn phòng GenCasa Huế, Generali Việt Nam đã phối hợp với Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam tiến hành trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.