CÙNG BẠN CHỌN BẢO HIỂM

Là người có nhiều dự định cho tương lai, bạn cần tham gia bảo hiểm nhưng còn đang băn khoăn.
Với ba bước đơn giản, Generali sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra kế hoạch bảo hiểm phù hợp.

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO TƯƠNG LAI CỦA BẠN


Thông tin của bạn
Thông tin con
Tình trạng
Câu hỏi

Xin vui lòng để lại họ tên và số điện thoại để các tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp
của chúng tôi có thể liên hệ và tư vấn cụ thể hơn cho quý khách. Xin cảm ơn!

Để đáp ứng kế hoạch tài chính đặt ra, bạn có thể tham gia sản phẩm

của Generali Việt Nam

Số tiền bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm gia tăng
Thời hạn đóng phí
Phí bảo hiểm hàng năm
Phí bảo hiểm hàng năm
nếu thời hạn đóng phí
Phí bảo hiểm hàng năm
nếu thời hạn đóng phí