Giải quyết quyền lợi bảo hiểm như thế nào?

A. Trường hợp Bảo lãnh Viện phí (BLVP)

graph-11LƯU Ý:

  • Thành viên được bảo hiểm phải có tên trong danh sách tham gia Bảo hiểm, có thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân (Căn cước công dan/chứng minh thư nhân dân/passport) đã được đăng ký với Generali Việt Nam và đang còn hiệu lực.
  • Áp dụng đối với các cơ sở y tế nằm trong danh sách Bảo lãnh viện phí của Generali Việt Nam (Danh sách chi tiết được đính kèm theo hợp đồng).
  • Bảo lãnh viện phí áp dụng 24/7, không bao gồm các ngày lễ, tết.
  • Khách hàng đặt cọc cho bệnh viện theo quy định Bệnh viện và thanh toán những khoản chi phí ngoài phạm vi bảo lãnh viện phí.
  • Phạm vi bảo lãnh viện phí: Vui lòng xem thông tin đính kèm hợp đồng.

B. Trường hợp Thanh toán trước, bồi thường sau:
Quý khách vui lòng tham khảo thêm danh sách và lưu ý về các chứng từ cần thiết tại đây.

Mẫu phiếu yêu cầu bồi thường vui lòng tải về tại đây