Sản Phẩm Tiêu Chuẩn

Bảo Nhân Hưng Nghiệp – Sản Phẩm Bảo Hiểm Tử Kỳ Nhóm Gia Hạn Hàng Năm

  • Giải pháp toàn diện có thể điều chỉnh theo nhu cầu, nhằm bảo vệ Thành viên được bảo hiểm trước rủi ro ốm đau, thương tật hoặc mất sớm.
  • Giải pháp hỗ trợ quan trọng để thu hút và lưu giữ tài sản quý nhất của doanh nghiệp – lực lượng nhân viên.
  • Chi phí hợp lý để có được mức bảo hiểm nhân thọ tối đa.
  • Bổ sung các quyền lợi bảo hiểm bổ trợ với mức phí cạnh tranh.
  • Dễ dàng tham gia và quản lý.

TẢI VỀ TÀI LIỆU GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Trò chuyện với Generali để hiểu thêm về sản phẩm: Hotline: 1900 96 96 75