GEB là gì?

GEB là mạng lưới bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên của Tập đoàn Generali, dẫn đầu về thị phần phí bảo hiểm và hiện đang phục vụ hơn 1.500 công ty đa quốc gia trên thế giới.

GEB có hơn 100 chuyên gia về phúc lợi nhân viên trải rộng tại hơn 12 văn phòng khu vực. Các văn phòng này luôn được đặt gần với khách hàng, đơn vị môi giới và tổ chức tư vấn, để thuận tiện cung cấp khối lượng thông tin phong phú và đáp ứng chuyên môn kỹ thuật sâu rộng. Đây chính là đầu mối liên hệ cho nhiều giải pháp linh hoạt mà mạng lưới của chúng tôi đang cung cấp.

Với ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ thông tin, yếu tố con người và những đổi mới sáng tạo, Generali cam kết luôn mang đến những giải pháp tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp và từ đó xây dựng nền tảng cho mối quan hệ bền vững giữa đôi bên.