GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Nhipcaudautu.vn – Generali Việt Nam ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng

Generali Việt Nam ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam và Ngân hàng Techcombank đã ký kết hợp tác kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng. Theo đó, khách hàng của Techcombank sẽ được tư vấn những sản phẩm bảo hiểm…