GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Assicurazioni Generali S.p.A: Generali đạt kết quả khả quan trong bối cảnh khủng hoảng thị trường ngày càng gia tăng

Generali đạt kết quả khả quan trong bối cảnh khủng hoảng thị trường ngày càng gia tăng. Lợi nhuận ròng đạt mức 825 triệu EUR (so với 1.3 tỷ EUR trong 9 tháng đầu năm 2010) sau khi đã khấu trừ tổng thiệt hại ròng là 824 triệu EUR trong đó 329 triệu EUR liên…

GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Assicurazioni Generali S.p.A: S&P khẳng định thứ hạng ‘AA-‘ và triển vọng phát triển ổn định

Generali: S&P khẳng định thứ hạng ‘AA-‘ và triển vọng phát triển ổn định Trieste – Đơn vị xếp hạng tài chính Standard & Poor’s vừa công bố việc tụt hạng tín nhiệm của Ý không ảnh hưởng đến thứ hạng và triển vọng phát triển của Assicurazioni Generali. Chính vì thế, Đơn vị này…

GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Assicurazioni Generali S.p.A: Kết quả hoạt động tính đến 30/06/2011

Assicurazioni Generali S.p.A.: Kết quả hoạt động tính đến 30/06/2011 Trong cuộc họp ngày hôm nay do ông Gabriele Galateri di Genola chủ trì, Hội đồng Quản trị Assicurazioni Generali đã phê duyệt kết quả hoạt động hợp nhất tính đến ngày 30/06/2011. Trong nửa đầu năm 2011 bất kể áp lực ngày càng gia…

GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Assicurazioni Generali S.p.A: Fitch xác nhận thứ hạng AA- và triển vọng phát triển “ổn định” của Generali

Fitch xác nhận thứ hạng AA- và triển vọng phát triển “ổn định” của Generali Trieste – Fitch khẳng định thứ hạng AA- và triển vọng phát triển “ổn định” cho Assicurazioni Generali và các công ty trực thuộc chủ yếu của Tập đoàn. *** FITCH KHẲNG ĐỊNH THỨ HẠNG ‘AA-‘; TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN…

GENERALI CÔNG BỐ ĐẠT KỶ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

Assicurazioni Generali S.p.A: Generali tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường

Generali tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường Năng lượng tái tạo chiếm 50% điện năng tiêu thụ của Tập đoàn Khởi động Dự án Hội thảo Xây dựng Môi trường xanh: Hướng dẫn bảo vệ môi trường được soạn thảo cho Bộ phận bất động sản Trieste – Năm 2010, Generali tăng cường…